top of page
doplnky1.png
kubu.png
doplnky2.png

Petra Kubů

Petra v rámci PRIME FUND odpovídá za sledování výkonnosti portfoliových společností, finanční plánování a controlling. Dále se specializuje na realizaci M&A transakcí a vyhodnocování investičních příležitostí.

Před příchodem do PRIME FUND působila ve společnosti Raiffeisenbank a.s. v rámci oddělení Corporate Finance, kde byla zodpovědná za procesní řízení emisí cenných papírů významných českých společností, jako např. CPI, správy služeb kontaktní banky pro zahraniční fondové struktury a procesy související s M&A transakcemi. V rámci M&A se podílela především na transakcích ze segmentu SME na území České a Slovenské republiky. Ve spolupráci s dalšími členy týmu zajišťovala komplexní proces emise a administrace korporátních a bankovních dluhopisů společně s přímou komunikací s Českou národní bankou, Burzou cenných papírů Praha a Centrálním depozitářem cenných papírů.

Petra v minulosti sbírala zkušenosti v poradenské společnosti TPA Czech Republic, investiční bance Roklen, nebo německé developerské společnosti Trockland Management. Je absolventkou studijního programu Finance a oceňování podniku při VŠE.

Partner / analytička PRIME FUND

Specializace: M&A, Corporate finance, Finanční modelování, Venture capital, Market research

bottom of page